Побачила світ монографія Ірини Бенатової

Видавництво «Львівська політехніка» випустило монографію Ірини Бенатової «Балада у болгарській літературі 20-30-х років ХХ століття». Крім однойменної праці, книга містить раніше опубліковані та не опубліковані статті автора, її біографію та архівні фотоматеріали. Передмову до видання написав академік Болгарської академії наук проф. Іван Радєв.


Поява видання стала можливою завдяки самовідданій праці редакційної групи у складі:

Данила Бенатова – упорядник видання;

Ілони Бенатової – комп’ютерний набір та розпізнавання текстів рукописів, робота над формуванням переліку бібліографічних джерел;

Зінаїди Резницької – коректура та редагування;

Оксани Скворчинської – художнє оформлення видання;

Оксани Хлопової – верстка та макетування видання;

Бістри Цолової – коректура та редагування текстів болгарською мовою.

У книжці використані фотографії Еміла Бенатова.

Окрему подяку редакційна група висловлює академіку, професору Івану Радєву, доценту Оксані Левицькій та Лілії Співак за допомогу у підготовці видання.

< Назад