Страница 5

ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ЖАНРІВ (БАЛАДНІ ЕЛЕМЕНТИ У ПОЕЗІЇ ГЕО МІЛЕВА «СЕПТЕМВРІ»)

Поема Гео Мілева «Септемврі» – перше епічне відображення антифашистського повстання в Болгарії, яке відбулося у вересні 1923 року i увійшло в історію під назвою «Вересневе». Повстання зазнало поразки і було жорстоко придушене правлячими країною реакційними силами. Однак воно стало початком нової епохи в боротьбі болгарського народу за своє соціальне визволення та було віддзеркалене в літературі, насамперед у так званій Вересневій поезії. Серед поетів Вересневого повстання (Нікола Фурнаджієв, Асен Разцветніков, Христо Ясенів та ін.) Гео Мілев посів особливе місце, поставивши перед собою завдання відтворити масовий рух народу на новому етапі революційної боротьби та створивши новаторський за змістом і формою твір.

Читати далі

МОТИВ БОТЄВСЬКОЇ БАЛАДИ “ХАДЖИ ДІМІТР”, ВІДОБРАЖЕНИЙ У ТВОРЧОСТІ ТЕОДОРА ТРАЯНОВА, ГЕО МІЛЕВА І НІКОЛАЯ ХРЕЛКОВА

Поезія Христо Ботєва є невичерпним джерелом натхнення для багатьох художників у болгарській літературі. Традиція Христо Ботєва та його новаторство найбільше виявляються в ідейно-художньому розвитку романтичної героїки. В основі цієї традиції лежить балада «Хаджи Дімітр».

У цій статті, виходячи з поетичної спадщини Т. Траянова, Г. Мілева і Н. Хрелкова, розглядаються твори баладного характеру або такі, що включають у свою структуру баладні елементи, оскільки вони дозволяють провести найбільш яскраві паралелі з баладою «Хаджи Дімітр» у роботах поетів перших десятиліть ХХ століття.

Читати далі

Сторінка: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7